✅ Do you know today is #EarthDay?🌎 Let’s take care of our environment🌳 and eat greeeeeeen!🥬🥦🥑🥒

~~~~~~~~~~~~

✅ Bạn có biết hôm nay là ngày TRÁI ĐẤT?🌏 Hãy cùng nhau bảo vệ môi trường của chúng ta nhé!!!🌏💚 và ăn dinh dưỡng màu xanh🥦🥬🥒

Earth day