We know you guys are going through the toughest of times. But the city we love will get well soon and we can all reunite, sharing our favorite dish at our favorite restaurant 🥰

Take care you guys. The Refinery misses you! 💜

—————————

Sài Gòn ơi hãy mau khoẻ lại nhé! Các khách hàng thân mến của Refinery hãy giữ gìn sức khoẻ, chúng tôi rất mong chờ được chào đón các bạn trở lại dưới mái nhà Refinery đấy

Take care Saigon