🎉🎉 With or without fireworks and parade, good times at The Refinery on Bastille Day is always guaranteed. Splendid food – fine wine – exciting live music performances, you sure don’t want to miss the night! 🎶

📌 Save the date – join us to celebrate Fête Nationale this July 14th at the Manufacture d’Opium.

Dù chẳng thể mang đến một Quốc khánh lộng lẫy pháo hoa và kèn nhạc, nhưng chúng tôi tin bạn vẫn sẽ có đêm lễ hội tuyệt vời với trải nghiệm mỹ thực tuyệt hảo tại The Refinery Bistro. Hãy đến và thưởng thức đêm tuyệt vời cùng chúng tôi vào ngày 14/07 này tại Manufature d’Opium nhé!

Fête nationale